Managen van de risico's

We ondernemen in elke fase van het projecten verschillende stappen om het risico te minimaliseren.

Stappenplan

1

Onze expertise in vastgoedontwikkeling, gecombineerd met onze uitgebreide kennis van de lokale markt en onze grondige aanpak van due-diligence helpt ons de werkelijke waarde van elk project te beoordelen en ervoor te zorgen dat de kosten het budget niet overschrijden.

2

We beleggen alleen in gebouwen in het centrum van Barcelona. Wij geloven dat de vraag in Barcelona in de nabije toekomst zal blijven groeien, terwijl de vraag naar stedelijk vastgoed tijdens de recessie van de markt sterk blijft.

3

We richten ons op ondergewaardeerde objecten die tegen een aanzienlijke korting op de marktwaarde beschikbaar zijn. Zelfs als de onroerendgoedmarkt met 40% is gedaald – wat nooit is gebeurd – zou het onroerend goed waarin we beleggen nog steeds winst opleveren.

4

Door samen te werken met de aannemer die het pand renoveert, zorgen we ervoor dat de belangen van alle partijen op elkaar zijn afgestemd voor elk project.

5

Onze projecten houden een relatief korte marktblootstelling in – ons doel is om een ​​project binnen maximaal een jaar te voltooien, hoewel de gemiddelde duur zes maanden is.

6

In geval van een recessie op de markt, kan het investeringscomité beslissen om het pand te huren en te wachten tot de markt zich herstelt. In dit geval streven we naar een minimumrendement van 5%.

Mogelijke risico’s

Liquiditeitsrisico

Vastgoedbeleggingen met grote hoeveelheden kapitaal hebben doorgaans meer tijd om te verkopen dan andere soorten activa.

Afschrijvingsrisico

Gebouwen worden in de loop van de tijd afgeschreven en onderhoud kan aanzienlijke investeringen vergen en het rendement doen afnemen.

Marktrisico

De vastgoedmarkt als geheel, een subjectie daarvan of een bepaalde locatie kan worden beïnvloed door een toename van het aanbod of een afnemende vraag als gevolg van economische factoren.

Bouwrisico

Tijdens de constructiefase kunnen de kosten escaleren vanwege overschrijdingen of onvoorziene complicaties zoals structurele of juridische problemen.

Huurdersrisico

Lege gebouwen of huurders die geen huur betalen, kunnen van invloed zijn op het rendement op vastgoedbeleggingen.

Neem contact met ons op